top of page

Puppy speelklasjes

Puppy speelklasjes

HOLISTISCHE VISIE:

Het dier is nooit alleen, er is altijd een eigenaar en/of gezin dat er bij hoort. Deze zijn heel belangrijk in het leven van het dier en zijn dus ook belangrijk voor mij om deze mee in het volledige plaatje te zien.

Ik wil streven naar een optimale gezondheid waarin zowel het fysieke, emotionele, mentale en energetische aspect allemaal met elkaar in balans is.

Ik wil niet enkel het huidige probleem van het dier zien. Ik wil het dier in zijn geheel bekijken en aanvaarden. Een symptoom dat zich nu uit, kan een indicatie zijn voor een dieper liggend probleem of iets dat zich al veel vroeger in het leven van het dier voorgedaan heeft. Door op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaak of oorzaken kunnen deze uit de weg geruimd worden en kan het zelfgenezend vermogen van het dier gemotiveerd worden.

Ik maak gebruik van verschillende natuurlijke therapieën die elkaar heel mooi aanvullen zoals bioresonantie, bachbloesems, celzouten, klinische gemmo, phytembryo of specifieke natuurlijke supplementen.

Bioresonantie:

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger...

Bachbloesems:

Dr. Edward Bach behaalde begin 1900 zijn artsendiploma aan het University College Hospital in Cambridge. Hij was een reguliere arts, patholoog, bacterioloog en immunoloog die tijdens zijn carriere in aanraking kwam met de homeopathie. Hij zocht gans zijn leven naar een eenvoudige geneeswijze die alle mensen konden toepassen zonder tussenkomst van een arts...

Schüssler celzouten:

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler startte in 1858 als Duitse homeopathische arts. Het was zijn doel een eenvoudige, overzichtelijke geneeswijze te ontwikkelen. Dr. Schüssler vond de homeopathie een zeer complexe en veeleisende geneesmethode. Hij ging er van uit dat er iets eenvoudigers bestond om de mens zijn gezondheid te geven...

Klinische gemmotherapie:

Gemmotherapie is afgeleid van de Latijnse woorden “Gemmae” dat knoppen betekent en “therapia” dat verzorging betekent. Gemmotherapie wordt ook wel “de geneeskunde van de knoppen” genoemd. Het is ook bekend onder de naam planten-stamceltherapie...

Phytembryotherapie:

De grondlegger van de Phytembryotherapie is de Belgische arts Pol Henry (1918-1988).

In de Phytembryotherapie wordt enkel gebruik gemaakt van de knoppen en embryonale weefsels van de plant die verder groeien en leven in het maceraat...

bottom of page