top of page

Therapieën

Bioresonantie-therapie

Dr. Rife (1930) ontdekte dat ieder orgaan, alle lichaamsvloeistoffen, de hormonen, schimmels, virussen, parasieten, wormen, kruiden, geneesmiddelen, kristallen, zelfs iedere gedachte zijn eigen elektromagnetische frequentiespectrum heeft. Een soort code, een trillingsfrequentie die te vergelijken is met een toon die specifek is voor die stof, voor dat orgaan, voor die functie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Nadat u de aanvraag voor een Bioresonantie-advies heeft ingediend, stuur ik u een uitgebreide vragenlijst toe met de vraag deze in te vullen en te retourneren aan mij. Vervolgens maken we een afspraak. Dit kan in mijn praktijkruimte of u kan haren en een slijmwangstaal opsturen naar mij.

Praktische informatie: 

De tarieven hangen af van de duur van de behandelingssessie. Een eerste sessie duurt meestal 1½ uur tot 2 uur. Een vervolgsessie duurt 45' tot 1 uur.

* 60€/uur

* 15€/begonnen kwartier

* 8€ per bioresonantie behandelflesje

* andere producten volgens de gangbare prijs van de desbetreffende leverancier.

Kies je voor een monsteranalyse vanop afstand, dan ontvang je binnen een week na de afgesproken consultdatum de uitslag van de analyse samen met het advies via email. Het behandelen op afstand gebeurt pas na ontvangst van het afgesproken bedrag op mijn rekening.

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’ wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger. Dit betekent dat datgene wat zich binnenin het lichaam en/of de geest afspeelt kan gaan resoneren met eenzelfde frequentie die aangeboden wordt vanuit de buitenwereld. We voelen dit wanneer de frequenties van geluid of muziek ons raken.

De bioresonantie therapie is een energetische behandelmethode gericht op het hele lichaam. De methode werkt therapeutisch met energie, meer specifiek met de lichaamseigen trillingen van het dier. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Veel ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen die de chemische processen verkeerd aansturen.  Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht te brengen en onder controle te houden.

Met bioresonantie therapie kunnen disharmonische frequenties vanuit ieder verstoord lichaamsonderdeel naar het apparaat geleid en dienovereenkomstig behandeld worden. Dit verklaart dat de bioresonantie therapie niet aan één enkel ziektebeeld gebonden is.

Bioresonantie werkt uitstekend bij dieren bij onder andere:

  • Allergieën, overgevoeligheid en intoleranties

  • Blokkades door, littekens, medicatie, emoties en trauma's

  • Belasting door virussen, bacteriën en schimmels

  • Belasting door parasieten en milieutoxines

  • Belasting door vaccinaties, narcose en medicijnen

  • Functie storing organen

  • Huidklachten

  • Spijsverteringsklachten

  • Ondersteuning bij epilepsie

  • Ondersteuning bij oncologie en auto-immuunziekten

bottom of page