top of page

Phytembryotherapie

skye hand en pootje.jpg

 

"In alle kracht is leven.

Waar leven is

zal in het leven zelf,

voor elk falen

van het leven,

hulp te vinden zijn."

Paracelsus, 1493 - 1541

De grondlegger van de Phytembryotherapie is de Belgische arts Pol Henry (1918-1988).

In de Phytembryotherapie wordt enkel gebruik gemaakt van de knoppen en embryonale weefsels van de plant die verder groeien en leven in het maceraat.

De Phytembryoherapie is een totaaltherapie die met embryonaal weefsel werkt op de weefsels en vooral werkt via vibraties op het energetische niveau. Het maakt gebruik van plantaardige embryonale weefsels van houtachtige palnten, zoals jonge kiemen, verse toppen en wortelvezels. De knoppen worden niet gekneusd, maar in zijn geheel en ongeschonden gebruikt om zo de voorgeschiedenis van de plant niet te beschadigen. Bij het plukken van de knoppen wordt er ook gekeken naar de energie van de omgeving.

Dr. Pol Henry ontdekte ook dat geen enkele plant geïsoleerd leeft. Alle planten leven in symbiose met elkaar. Ook in de Phytembryotherapie wordt gebruik gemaakt van planten die elkaar aanvullen of vervolmaken om het best met elkaar te combineren. Hoe ouder de plant reeds in de evolutie bestaat, hoe dieper ze inwerkt, ook op heel oude trauma's. Phytembryotherapie werkt op trillingsniveau.

 

Phytembryotherapie is een therapie die met succes ingezet kan worden bij dieren. Dieren reageren er doorgaans sneller op dan mensen. Het is een veilige therapie waarbij je geen overdosis kan geven. Phytembryotherapie werkt heel diep en werkt op celniveau. Het lichaam kiest zelf wat het op dat moment nodig heeft.

Ik werk heel graag met Phytembryotherapie bij dieren en merk dat dit een heel gunstig effect heeft op hen. Meestal start ik met gemmotherapie als drainage therapie en ga dan verder met Phytembryotherapie die nog dieper en energetischer werkt.

bottom of page