top of page

EM keramiek halsband

 

EM Keramiek halsbanden:

Uit de praktijk blijkt dat dieren die de EM keramiek halsband dragen, beduidend minder kans op teken hebben dan dieren die geen tekenbescherming hebben. De EM keramiek halsband zorgt ervoor dat je dier minder aantrekkelijk wordt voor teken, doch geeft geen 100% garantie.

Elk dier heeft zijn eigen weerstand of immuunsysteem. Hoe sterker het immuunsysteem van het dier is, hoe minder aantrekkelijk het dier is voor parasieten zoals teken. De Em-keramiekpijpjes zorgen voor een betere weerstand van het dier.

Bioresonantie:

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger...

Bachbloesems:

Dr. Edward Bach behaalde begin 1900 zijn artsendiploma aan het University College Hospital in Cambridge. Hij was een reguliere arts, patholoog, bacterioloog en immunoloog die tijdens zijn carriere in aanraking kwam met de homeopathie. Hij zocht gans zijn leven naar een eenvoudige geneeswijze die alle mensen konden toepassen zonder tussenkomst van een arts...

Schüssler celzouten:

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler startte in 1858 als Duitse homeopathische arts. Het was zijn doel een eenvoudige, overzichtelijke geneeswijze te ontwikkelen. Dr. Schüssler vond de homeopathie een zeer complexe en veeleisende geneesmethode. Hij ging er van uit dat er iets eenvoudigers bestond om de mens zijn gezondheid te geven...

Klinische gemmotherapie:

Gemmotherapie is afgeleid van de Latijnse woorden “Gemmae” dat knoppen betekent en “therapia” dat verzorging betekent. Gemmotherapie wordt ook wel “de geneeskunde van de knoppen” genoemd. Het is ook bekend onder de naam planten-stamceltherapie...

Phytembryotherapie:

De grondlegger van de Phytembryotherapie is de Belgische arts Pol Henry (1918-1988).

In de Phytembryotherapie wordt enkel gebruik gemaakt van de knoppen en embryonale weefsels van de plant die verder groeien en leven in het maceraat...

bottom of page