top of page

Alchemische Spagyrie

 

"Alle dingen sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist."

"Alles is gif en niets is gif. Alleen de dosis maakt dat iets giftig is"

Paracelsus, 1493 - 1541

Alchemische spagyrie is een oeroude geneeswijze die een onderdeel is van de fytotherapie. Het vindt zijn oorsprong in het oude Egypte. De alchemisten waren mensen die kennis hadden van alle processen in de natuur. Ze maakten gebruik van bestanddelen uit het boven (metalenrijk = spiritualiteit en mineralenrijk = geest) en uit het onder (plantenrijk = lichaam).

Met fytotherapie werk je op de bovenste laag van het lichaam, met gemmotherapie en Alchemische spagyrie werk je dieper. Gemmotherapie en phytembryotherapie werken op celniveau, bij de spagyrie komer er mineralen bij die bouwstenen zijn (orgaan niveau).

Het woord spagyrie bevat 2 Griekse woorden: Spao (= scheiden) en Ageiro (= verbinden). Dit is het concept van de spagyrie: splits en verbind en je bekomt meesterschap. Het bestaat uit 3 fasen: scheiden, zuiveren en samenvoegen. Bij de spagyrie gaat niks verloren van de plant. Het proces ontbindt op moleculair niveau alle onderdelen van de plant en brengt ze dan onder een andere vorm opnieuw samen. Alle giftige stoffen worden gezuiverd en men behoudt een levend product.

 

Alchemische spagyrie werkt op energetisch vlak en kan perfect gebruikt worden bij dieren.

bottom of page